Sunday, August 23, 2015

Pagne-networking Sa Negosyo

Ang networking ay ang paggawa ng mga bagong kakila at pakikipag-interaksyon sa mga tao sa pamamagitan ng regular na komunikasyon upang makabuo ng personal na koneksyon para parehong makinabang.

Ito ay maaaring makatulong sa iyo na palakihin ang negosyo o gumawa ng bagong negosyo. Maaari mo ring gamitin ang networking bilang isang kasangkapan para sa paghahanap ng mga INVESTOR, MAMIMILI, MGA TRABAHADOR, MGA SUPPLIER at KASOSYO sa negosyo dahil minimal lang ang gastos.

Maaari kang makikipag-networking ng  personalan sa social events, conferences at sa pamamagitan ng mga asosasyon ng mga industriya. Maaari ka ring makipag-networking online, sa pamamagitan ng mga social media sites tulad ng LinkedIn at Facebook.
Kapag marami ang iyong paraan sa pagne-network, makikinabang din ng marami ang negosyo mo.

Karaniwan sa mga tao na mag-aalaala tungkol sa networking, ngunit ito ay isang skill na pede mong i-develop sa pagpa-practice.
Sa pagnenetworking palagi nagiging madali nalang ito.

Denden Mangubat is a learner, an IT student, Internet Marketer and Blogger. After learning from different sources, he decided to share what he learned through his blog posts.

He is happy sharing what he learned, strategies and techniques in order to help you in some ways. If you think this page will benefit someone please LIKE or SHARE this. Please add some ideas and say something in the comment box, He loves to learn!

To your success on earth and in heaven!

Learn More

0 comments: